اسپایدر کابلی

@title
اسپایدر کابلی
در این روش ، سازه ای از کابل بصورت کراس و تور وظیفه تحمل بار و انتقال آن به تکیه گاه ها را بر عهده می گیرد. ویژگی خاص این گونه نما زیبایی منحصر به فرد آن می باشد.